Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Odesláním níže uvedených a na webové stránce vyplněných identifikační a kontaktních osobních údajů, a to

  • jména, příjmení,
  • e-mail a tel.,

souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů společnostmi Beck Box Club Praha s.r.o., IČO: 25734083, se sídlem Vinohradská 2405/190, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 65375, a Fitness Place s.r.o., IČO: 05785880, se sídlem Plzeňská 233/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 270769 (dále jen společně „Společnosti“) a se zasíláním obchodních sdělení za níže uvedených podmínek.

Pro jaké účely souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání novinek z našich fitness center, nabídek produktů a služeb, pozvánek na různé akce pořádané našimi Společnostmi a jiných obchodních sdělení týkajících se našich Společností, a to e-mailem nebo telefonicky.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu nebo zasílání zpráv a případně dalším společnostem ze skupiny Fitness Place.

Na jakou dobu souhlas udělujete?

Tento souhlas udělujete na dobu 10ti let ode dne podpisu odeslání tohoto souhlasu nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Jaká jsou Vaše práva?

Tento souhlas je poskytován dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat, a to buď prostřednictví emailu info@fitnessbbc.cz nebo písemně na adrese jedné ze Společností, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého obchodního sdělení zaslaného prostřednictvím e-mailu.

Dále máte při splnění zákonných podmínek zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitky proti zpracovávání, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 Další informace o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech naleznete na webových stránkách Společností v sekci ochrana osobních údajů.

 

Kontakty:

Fitness Place s. r. o.
Adresa: Plzeňská 233/8, 150 00 Praha 5
e-mail: info@fitnessplace.cz

Beck Box Club Praha s. r. o.
Adresa: Vinohradská 190, 130 00 Praha 3
e-mail: info@fitnessbbc.cz